Дијана Комосар

  +387 65 633 999
 kdijana@poen.net
  Младе Босне бб, Бања Лука
  Управљање квалитетом

Опис методологије извођења тренинга
Када су у питању семинари тј. обуке и радионице опис методологије је слиједећи: 

 1. Међусобно упознавање и представљање
 2. Упознавање са садржајем обуке, радионице
 3. Прелажење тема уз покретање дискусија на теме које се обрађују
 4. Презентација у ПоwерПоинт-у, употреба Флип-цхарта, употреба припремљеног материјала зависно од теме радионице (готове мапе, планови као и они који се током рада требају „испунити“)
 5. Примјери из праксе
 6. Овладавање кориштењем алата за рјешавање проблема
 7. Задатак и рад у групама
 8. Презентација по групама
 9. Питања и дискусије
 10. Материјали у електронском и штампаном облику

 Пружање консултантских услуга 

 1. Упознавање и представљнаје
 2. Разговор са руководством
 3. Упознавање са садржајем (планом радњи у вези пружања консултантских услуга)
 4. Анализа постојећег стања
 5. Дефинисање проблема и циљева
 6. Извјештај о свему до дотад урађеном
 7. Приједлог мјера
 8. Мастер план (циљеви, активности, носиоци, вријеме/термини)
 9. Извјештај о свему  дотад урађеном
 10. Имплементација мјера
 11. Праћење и контрола
 12. Корективне мјере
 13. Извјештај о оствареним резултатима

Напомена: попуњава само пружалац тренинг услуга КлијентПривредна комора РС
Контакт подаци клијентаКонтакт особа: Нада БудишаТелефон: 051 215 578E-mail: nadab@bl.komorars.ba
Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 11-12.06.2009.Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):Семинар на тему: ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ПРОИЗВОДАЗначај и методе прикупљањаинформација у процесу доношења маркетиншких одлукаИстраживање тржишта ( примјер)Анализа тржишта: елементи, критеријум и значајМетоде и технике за израду маркетинг стратегијеУвод у израду маркетинг планаЕлементи и алати за израду маркетинг плана  (примјер израде маркетинг плана)Маркетинг као пословна функцијаПрикупљање и анализа повратних информација   Клијент„БЕТОНСКИ ПРОИЗВОДИ“ А.Д. Бања ЛукаКонтакт подаци клијентаКонтакт особа: Јеремић МилорадТелефон:  065 516 564Е-маил: -Вријеме реализације пројекта од-до (датум):Мај, јуни 2003.Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):Анализа ситуације у предузећуДефинисање проблема и циљеваПриједлог мјера за побољшање стања 
КлијентОбуку који су похађали:Шипка Милорад, директор „Водовод“ а.д. ПриједорЧедо Вила, директор „Велепромет“ а.д. ПриједорНаташа Каменко, главни технолог „Мира“ а,д, ПриједорДраган Комосар, „Приједорпутеви“ а.д. ПриједорДанијела Комљеновић, „Приједорпутеви“ а.д. ПриједорКонтакт подаци клијентаКонтакт особа: Наташа Каменко, један од полазника или Бранка Томичић, руководилац комерцијално финансијског сектора „Арцелор Миттал“-а-заједно смо спроводиле обукуСве наведене особе и данас раде у истим предузећима и на бројеве телефона тих предузећа се могу контактиратиТелефон: -Каменко Наташа 065 959 669, 065 928 454Брања Томичић 052 234 800E-mail: branka.tomicic @arcelormittal.com
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.04.-15.04.2003.Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):На обуци су обрађена слиједећа подручја са практичним птимјерима:Структура стандарда и принципи меназжмента квалитетомСистем менаџмента квалитетом-општи захтијеви, хијерархија докумената процесиОдговорност руководства и управљање ресурсимаРеализација производМјерење анализа и побољшавање КлијентArceloar Mittel, д.о.о. ПриједорРуководиоци сектора и службиКонтакт подаци клијентаКонтакт особа:Бранка Томичић, руководилац комерцијално финансијског сектора „Арцелор Миттал“-аДр Ранко Цвијић, члан Комисије за концесије РС (тадашњи директор Рудника)Телефон: 052 234 800Е-маил: -Вријеме реализације пројекта од-до (датум):03.10.2002.-10.10.2002.Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):На обуци су обрађене слиједеће теме:Опште о термину квалитет, увођење стандарда, политика и циљевиСтруктура стандарда и принципи мнеаџмента квалитетомСистем менаџмента квалитетом, општи захтијеви, хијерархија докуменатаСистем менаџмента квалитетом-процесиОдговорност руководства и управљање ресурсимаРеализација производаМјерење, анализа и побољшањеЗакључци, дискусије, приједлози  Клијент„ВИГМЕЛТ“ Д.О.О. Крупа на ВрбасуКонтакт подаци клијентаКонтакт особа: Оливера Радић, координатор програмаТелефон:051 215 529E-mail: oliverap@komorars.ba
Вријеме реализације пројекта од-до (датум)Мај-јуни 2002.Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):Изтада „Маркетинг плана“ Клијент„СТАНДАРД“ А.Д. ГрадишкаКонтакт подаци клијентаКонтакт особа: Оливера Радић, координатор програмаТелефон: 051 215 529E-mail: oliverap@komorars.ba
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):Мај-јуни 2002.Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)Израда „Бизнис плана“