Дарко Чворић

  +387 65 977 405
 darkocvoricsf@yahoo.com
  Реље Крилатице 3/29 , Бања Лука
  Занимање: Управљање квалитетом