Дарио Тучић

  +387 65 926 996
 dariotucic@teol.net

  Управљање квалитетом

Клијент:

HITING d.o.o. BANJA LUKA

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: Срђан Ћулафић

Телефон: 065 339 777

E-mail: s.culafic@hiting.ne

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

01.06.2008. – 01.05.2009

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)

Имплементација Система менаџмента квалитетом основне серије стандарда ISO 9000:2000