Данко Вучак

  +387 57 401 181
 dankov@inbox.com
  Петра Кочића бб, Соколац
  Управљање квалитетом

Клијент

„Чајевић комерц“ ДОО Соколац

Контакт подаци клијента

Контакт особа:  Трифуновић Миле

Телефон:    057 432 922

E-mail:   cajevic@paleol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

01.07. – 05.10.2006.године

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Имплементација система према ИСО 9001:2000 у производњи производа од дрвета

Клијент

„Чајевић комерц“ доо Соколац

Контакт подаци клијента

Контакт особа:  Трифуновић Миле

Телефон:    057 432 922

E-mail:   cajevic@paleol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

15.08. – 25.10.2008 године

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Консултантске услуге у примјени стандарда за контролисано управљање шумама – ФСЦ – ЦОЦ

Клијент

„Оберон“ доо Вучја Лука

Контакт подаци клијента

Контакт особа: Тадић Милош

Телефон:  057 480 051

E-mail:  oberondoo@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

05.05.2009 –

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Имплементација система према ИСО 9001:2000 у производњи производа од дрвета

Клијент

„ГОД“ доо Зворник

Контакт подаци клијента

Контакт особа:   Ђурић Гордана

Телефон:  056 263 555

E-mail: doogod@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

10.07. – 15.11.2008. год

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Имплементација система према ИСО 9001:2000 у производњи производа од дрвета

Клијент

„Рађен“ доо Рогатица

Контакт подаци клијента

Контакт особа:  Рацковић Славиша

Телефон: 058 417 393

E-mail: radjen@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

05.04. – 20.08.2008.г.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Имплементација система према ИСО 9001:2000 у производњи производа од дрвета