Гордана Вишекруна

  +387 65 568 647
 gvisekruna@gmail.com
  Божидара др Аџије 73, Бања Лука
  Занимање: Управљање квалитетом

Опис методологије извођења тренинга

Приликом увођења система менаџмента квалитетом  према ИСО 9001:2008 врше се и обуке запослених око увођења система менаџмента квалитетом и обука за интене провјериваче. Све обуке се врше тако што се припрме презентације у Поwер Поинту да слушаоци могу пратити предавање путем видео бима, а такође они добију та предавања у штампаној форми.

Клијент

«МБ Модул» д.о.о. Приједор


Контакт подаци клијента

Контакт особа: Милан Мамлић, директор

Телефон: +387 52 334 290

E-mail: mbmodul@poen.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

30.06.2008. – 08.07.2009.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ИСО 9001:2008

Клијент

„Фрателло траде“а.д. Бања Лука 


Контакт подаци клијента

Контакт особа: Марио Дерајић

Телефон: + 387 51 394 110

E-mail: derajic@fratello-trade.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

01.09.2006-03.05.2007.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Пројектовање, увођење и сертифијакција система менаџмента квалитетот у складу са захтјевима међународног стандарда ИСО 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и пословних процеса са циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства купца. 

Клијент

„Фаст Фоод Пиззета“ д.о.о. Бања Лука


Контакт подаци клијента

Контакт особа: Вида Удовчић

Телефон: + 387 51 307 002

E-mail: pizzeta@spinter.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

26.01.2007-23.01.2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Пројектовање, увођење и сертифијакција система менаџмента квалитетот у складу са захтјевима међународног стандарда ИСО 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и пословних процеса са циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства купца. 

Клијент

„КМК“ д.о.о. Бања Лука


Контакт подаци клијента

Контакт особа: Милорад Мирчета

Телефон:+ 387 51 456 131; 456 132

E-mail: kmk@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

01.11.2006-.27.09.2007.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Пројектовање, увођење и сертифијакција система менаџмента квалитетот у складу са захтјевима међународног стандарда ИСО 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и пословних процеса са циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства купца.