Горан Јањић


 goran.janjic@mf.unibl.org
  Ђулија 23, Бања Лука

Клијент

ЕЛЕКТРОКРАЈИНА, Бања Лука

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: Соња Товиловић

Телефон: 051/246-302; 051/215-472; 051/220-840

E-mail: info@elektrokrajina.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)

Интегрисани систем  управљања према захтјевима међународних стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и  OHSAS 18001

 

Клијент

КАЛДЕРА, Лакташи

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: Ранка Томић- Стојковић

Телефон: 051/580 371

E-mail: stojkovic@kalderacompany.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)

2008/2009.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)

Интегрисани систем управљања према захтјевима међународних стандарда ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

 

Клијент

“КОСМОС“ а.д. Бања Лука

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: Ранко Мирошљевић

Телефон: 051/213-486

E-mail: kosmos@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)

2007.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)

Систем управљања према захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2000

 

 

Клијент

“ХГП“ Прњавор

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: Славко Марић

Телефон: 51 648 072                    

E-mail:

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

2006.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Интегрисани систем управљања према захтјевима међународних стандарда ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.

 

 

Клијент

Градска управа Бања Лука

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: Љиљана Васојевић Радовановић

Телефон: 051/244-445

E-mail: ljiljana_v_radovanovic@banjaluka.rs.ba

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

2005.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Систем управљања према захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2000

 

Клијент

“Хидроелектранe на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: Александар Протић

Телефон: 050/211 114

E-mail:  hev@henavrbasu.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

2003/2004.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Интегрисани систем управљања према захтјевима међународних стандарда ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.