Весна Стевановић

  +387 66 806 805
 vesna.stevanovic.q@gmail.com
  Војводе путника 21 б, Бијељина
  Занимање: Управљање квалитетом

Клијент: „Витафон“ д.о.о.

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Миладин Стојановић
Телефон: 055/226-630
E-mail: donluka8@hotmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
14.04.2010-у току

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ИСО 9001:2008

Клијент: „Про Виа“ д.о.о.

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Бојан Стојановић
Телефон: 055/240-360
E-mail: proviadoo@gmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
2009-2010 сертификован

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ИСО 9001:2008

Клијент: СЗПР „Алекса“

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Раденко Пелемиш
Телефон: 065/584-128
E-mail:

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
21.04.2010-у току

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ИСО 9001:2008 и HACCP система

Клијент: „Атом“ д.о.о.

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Миленко Томанић
Телефон: 055/212-492
E-mail: atomng@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
11.05.2010-у току

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ИСО 9001:2008

Клијент: „Кринеx“ д.о.о.

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Илија Томић
Телефон:055/203-655
E-mail: krinex@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
11.05.2010.-у току

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ИСО 9001:2008

Клијент: „Добојлијек“ д.о.о.

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Драган Арсић
Телефон: 053/241-083
E-mail: dobojlijek@hotmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
12.05.2010-у току

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ИСО 9001:2008

Клијент: Стемарк СМБ д.о.о.

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Анкица Рудић
Телефон: 055/202-881
E-mail: jdjmitrovic@telrad.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
14.05.2010-у току

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ИСО 9001:2008

Клијент: Мојић д.о.о.

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Тешо Мојић
Телефон: 055/356-000
E-mail: info@mojic.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
2007-2009 сертификован

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ИСО 9001:2008

Клијент: Новоформ д.о.о.

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Зоран Арсић
Телефон: 055/351-390
E-mail: novoform@terra.net.ba

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
2007-2009 сертификован

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ИСО 9001:2008

Клијент: Нешковић осигурање а.д.

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Сандра Јовановић
Телефон: 055/221-330
E-mail: osneskov@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
2006-2007 сертификован

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ИСО 9001:2008