Божана Меденица

  +387 65 802 490
 bozanamedenica@live.com
  Краља Петра I Карађорђевића 113 стан 44, Бања Лука
  Занимање: Организација производње, Пословно планирање, Развој производа, Текстил, Управљање квалитетом, Унапређење продаје, Управљање продајом и набавком;

КЛИЈЕНТИ:

« Reflex « d.o.o.

Контакт подаци клијента:

Kонтакт особa: Александар Микић

Телефон: 051 862 020

E-mail: info@reflex.rs.ba

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2010

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Припремање и увођење система управљања квалитетом ISO 9001:2008

« Слатекс текстил « а.д. Слатина

Контакт подаци клијента:

Kонтакт особa: Миља Крнојелац

Телефон: 065 982 121

E-mail: milja.krnojelac@slateks.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2006 – 2010

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Рад на пројекту одржавања система квалитета у предузећу по стандарду ISO 9001:2008

Резултат: Систем је успјешно цертификован

« INTERFOB Consulting « s.r.

Контакт подаци клијента:

Kонтакт особa: Зоран Вуковић

Телефон: 066 820 751

E-mail: zoran.vukovic@interfob.rs.ba

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2010

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Сарадник при увођењу система управљања квалитетом ISO 9001:2008