Инкубатор

Студентски предузетнички инкубатор Eкономског факултета Пале

1. 10. 2020.

Студентски предузетнички инкубатор Eкономског факултета Пале послује од марта 2019. године у склопу Економског факутета. Отворен је за подршку свим заинтересовним лицима која развијају пословне идеје. За полазнике инкубатора обезбјеђује почетну обуку, те бесплатно на… >>>

Развојно-предузетнички центар (РПЦ) Таревци Модрича

22. 9. 2020.

Развојно-предузетнички центар (РПЦ) у Таревцима, општина Модрича, у свом саставу има пословни инкубатор који располаже са 1.760 м2 пословног простора у 3 објекта. Клијентима нуди услугу најма пословног простора (са пратећом инфраструктуром: паркинг, складишни простор,… >>>

Пословно-предузетнички  центар  „Јабучик“ Модрича

22. 9. 2020.

Пословно-предузетнички  центар  „Јабучик“ Модрича намијењен је предузетницима са иновативним идејама које, уз подршку коју овај центар нуди, могу да претворе у пословни подухват. Смјештен је на излазу из града у објектима који имају три зграде,… >>>

Бизнис инкубациони центар БИЦ Приједор

22. 9. 2020.

Бизнис инкубациони центар је инструмент подршке предузетништву који утиче на унапређење пословног амбијента кроз оснивање нових пословних субјеката и повећање конкурентности постојећих, развој нових дјелатности, побољшање ланаца вриједности, привлачење директних домаћих и страних инвестиција, развој… >>>

Приједор Circle HUB

22. 9. 2020.

Циљеви HUB-a:  Заговарање промјена и активно учествовање у остваривању циљева и приоритета Интегралне стратегије развоја града Приједора за период од 2014-2024. Године Стварање екосистема и припрема развојних пројеката у складу са анализом потреба Стварање нових… >>>

Предузетнички инкубатор Приједор

6. 4. 2020.

Град Приједор је традиционално индустријска средина која је свој економски развој базирала на експлоатацији природних ресурса. Значајан минерално-сировински комплекс, резерве дрвне масе, као и плодно земљиште, омогућили су развој рударства, пољопривреде, дрвне и металне индустрије.… >>>

Иновациони центар Бања Лука

28. 1. 2020.

Иновациони центар Бања Лука (ИЦБЛ) намијењен је предузетницима са иновативним идејама које, уз подршку коју овај центар нуди, могу да претворе у пословни подухват. >>>