II МЕЂУНАРОДНA КОНФЕРЕНЦИЈA РАЗВОЈНИХ АГЕНЦИЈА

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа је, у сарадњи са Агенцијом за економски развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“, организовала II Међународну конференцију развојних агенција на тему: ТЕРИТОРИЈАЛНИ МАРКЕТИНГ И ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ-ИСКУСТВА И ДОБРА ПРАКСА“ која је одржана 4. децембра 2008. године у хотелу „Монумент“ на Мраковици, Национални парк „Козара“.

Покровитељи Конференције били су Министарство привреде, енергетике и развоја Републике Српске и Њемачко друштво за техничку сарадњу GTZ.

Циљ организовања Конференције био је размјена искустава и добрих пракси у привлачењу домаћих и страних инвестиција, оснивању индустријских зона, те успјешним моделима територијалног маркетинга.

Конференцији су присуствовали представници државних агенција за привлачење страних инвестиција земаља из окружења, представници надлежних министарстава из Републике Српске и Федерације БиХ, представници развојних агенција из Републике Српске, Босне и Херцеговине и земаља из окружења са различитих нивоа власти, представници општина и страних међународних организација.

Више о Конферецији погледати на:

www.preda-info.biz/konferencija-teritorijalnimarketing/