FARMA II – Позиви за додјелу грантова за секторе мљекарства и јагодичастог воћа

USAID/Sweden Пројекат развоја тржишне пољопривреде (FARMA II) позива квалификоване произвођачке организације да доставе захтјеве за додјелу бесповратних средстава за унапређење конкурентости и приступа тржиштима организацијама у сектору мљекарства и јагодичастог воћа.Позив се односи на  заинтересоване профитне, непрофитне и невладине организације које су регистроване у складу са законима Босне и Херцеговине, са циљем пружања подршке економском расту, повећању запослености, продаје, извоза и прихода у домаћинстивима у Босни и Херцеговини, те унапређењу потенцијала за испуњење ЕУ стандарда.Рок за достављање захтјева за грантове је 15.септембар 2016
. до 16 часова.Текст позива са пратећом документацијом се може пронаћи на инернет страници пројекта
www.farmabih.ba, а сва остала комуникација са пројектном канцеларијом се може остварити путем електронске поште на адресу grants@farmabih.ba.USAID/Sweden FARMA II
ће организовати информативне састанке, 17.08.2016 у Сарајеву и 19.8.2016. у Бањој Луци, у сврху пружања додатних инфромација и одговора на евентуална питања. С обзиром да ће локације састанака бити одређене на основу броја заинтересованих учесника, све заинтресоване организације се позивају да потврде своје учешће до 10.08.2016. до 11 часова.