EmBRACE – први позив за додјелу средстава

Хрватска агенција за мало господарство, иновације и инвестиције (HAMAG-BICRO) објављује први јавни позив за доставу пројектних приједлога сарадње микро и малих предузећа на пограничном подручју Хрватске, Босне и Херцеговине, те Црне Горе у оквиру Фонда пројеката малих вриједности (Small Project Fund – SPF), пројекта EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness). По први пут на овом програмском подручју, микро и малим предузетницима на располагању стоји укупно 8.725.324,36 еура из Европског фонда за регионални развој и IPA III, од чега је кроз први позив расположиво 3.000.000,00 еура.

Што се може финансирати кроз пројекат?

Финансијска подршка ће се одобравати за развој и прилагођавање пословних модела, производа, услуга и процеса, подстицање развоја локалних микро и малих предузећа, са снажним нагласком на увођење иновација производа или процеса, развој пилот акција и нових пословних рјешења, уз истовремено унапрјеђење њихове прекограничне пословне сарадње.

Европским средствима може се суфинансирати до 85 % укупне вриједности пројекта, при чему највиши износ европских средстава који је могуће остварити по малом пројекту износи 200.000,00 еура. Сваки мали пројектни приједлог треба укључивати сарадњу најмање два (2), а највише четири (4) пројектна партнера односно крајња корисника из различитих земаља укључених у програмско подручје. Притом један од партнера мора имати сједиште на подручју Европске уније. Сарадња партнера из све три (3) земље чланице програмског подручја бодоват ће се с додатних 5 бодова.

Поступак пријаве

Рокови и детаљи о поступку запримања пријава наведени су у Guidelines for MSEs as Final Recipients (GfA). Предвиђено трајање јавног позива је од 18. јуна до 17. септембра 2024. Додатне информације и документи везани за први позив пројекта EmBRACE доступни су овдје. Више информација о пројекту EmBRACE доступно је на службеним страницама HAMAG-BICRO-а.

Пријаве за учешће у пројекту можете предати путем онлине платформе пројекта на линку cbchb.eu/application/.

Пројект EmBRACE и сви детаљи јавног позива биће представљени на почетној конференцији у Сплиту 3. јула, а потом ће услиједити информативне радионице за предузетнике 4. јула у Мостару, 10. јула у Тузли, 11. јула у Славонском Броду те 16. јула у Подгорици. За учешће на почетној конференцији и тематским радионицама везано за први позив, пријавити се можете путем линка.

Пројекат се проводи у склопу Interreg IPA програма прекограничне сарадње Хрватска – Босна и Херцеговина – Црна Гора 2021. – 2027. те има за циљ подстакнути континуирани раст и унапрјеђење конкурентности микро и малих предузећа у пограничном подручју трију земаља.

** Напомена

Европска мрежа предузетништва Републике Српске стоји на располагању свим пословним субјектима из Републике Српке који су заинтересовани да пронађу партнере из Хрватске и Црне Горе за учешће у овом пројекту. За све додатне информације можете нас контактирати путем имејл адресе: een@rars-msp.org