Јавне набавке

2022.

Извод из плана ЈН за 2022. годину
Обавјештење о додјели уговора
Одлука о избору најповољнијег понуђача
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ЗА 2022
Обавјештење о набавци Продајно маркетиншка стратегија
Обавјештење о набавци Контролинг
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ЗА 2022_1
Одлука о избору најповољнијег понуђача маркетинг академија
Одлука о избору најповољнијег понуђача контролинг
Извјештај – 1
Извјештај – 2
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ЗА 2022_2
Јавни позив за набавку угоститељских услуга у земљи и иностранству у 2022. години
Образац реализације уговора за 2022_3.

2023.

Годишње обавјештење о додјели уговора_угоститељске услуге
Годишње обавјештење о додјели уговора_хотелске услуге
Јавни позив за набавку угоститељских услуга у БиХ и иностранству
Јавни позив за набавку хотелских услуга у БиХ и иностранству
Образац реализације уговора за 2023_1