Јавне набавке

2022.

Извод из плана ЈН за 2022. годину
Обавјештење о додјели уговора
Одлука о избору најповољнијег понуђача
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ЗА 2022
Обавјештење о набавци Продајно маркетиншка стратегија
Обавјештење о набавци Контролинг
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ЗА 2022_1
Одлука о избору најповољнијег понуђача маркетинг академија
Одлука о избору најповољнијег понуђача контролинг
Извјештај – 1
Извјештај – 2
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ЗА 2022_2
Јавни позив за набавку угоститељских услуга у земљи и иностранству у 2022. години
Образац реализације уговора за 2022_3.

2023.

Годишње обавјештење о додјели уговора_угоститељске услуге
Годишње обавјештење о додјели уговора_хотелске услуге
Јавни позив за набавку угоститељских услуга у БиХ и иностранству
Јавни позив за набавку хотелских услуга у БиХ и иностранству
Образац реализације уговора за 2023_1
Oбавјештење за контролинг
Oбразац реализације уговора
Oбавјештење за маркетинг
Одлука о избору најповољнијег понуђача_контролинг
Одлука о избору најповољнијег понуђача_маркетинг
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке_контролинг
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке_маркетинг
Образац реализације уговора за 2023_3
Образац реализације уговора за 2023_4
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Одлука о поништењу поступка јавне набавке
Образац реализације уговора за 2023_5
Образац реализације уговора за 2023_6

2024

Годишње обавјештење о додјели уговора_хотелске услуге
Годишње обавјештење о додјели уговора_угоститељске услуге
Јавни позив за набавку хотелских услуга у БиХ и иностранству
Јавни позив за набавку угоститељских услуга у БиХ и иностранству
Образац реализације уговора за 2024_1
Обавјештење о набавци_маркетинг
Обавјештење о набавци_контролинг
Одлука о избору најповољнијег понуђача_маркетинг
Одлука о избору најповољнијег понуђача_контролинг
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке_маркетинг
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке_контролинг
Образац реализације уговора за 2024_2