DanubeChance2.0 – Алат за самопроцјену пословања

У већини земаља Дунавске регије не постоје алати за анализу финансијских података који се могу примијенити на предузећа са потешкоћама у пословању.

Из тог разлога партнери у пројекту DanubeChance2.0, међу којима је и Развојна агенција Републике Српске, одлучили су да развију методологију за финансијски модел оцјене пословања предузећа засновану на анализи одабраних финансијских показатеља како би се процијенила финансијска ситуација предузећа.

КЛИКНИТЕ НА ФОТОГРАФИЈУ ДА БИСТЕ МОГЛИ КОРИСТИТИ АЛАТ ЗА САМОПРОЦЈЕНУ ПОСЛОВАЊА

Одабрани модели предвиђања креирани су како би се благовремено идентификовали финансијски проблеми предузећа, одабиром предузећа у просперитетној или непросперитетној групи. Резултат модела је једна вриједност (број), која се користи за разврставање предузећа у три групе. Ова вриједност треба да буде прецизан одраз финансијског учинка и ефикасности предузећа, „огледало“ финансијске и економске ситуације предузећа.

Сваки од шест модела може бити означен бојом, изражавајући финансијску стабилност предузећа у блиској будућности:

А) Зелена боја за просперитетна предузећа

Б) Наранџаста боја за предузећа у сивој зони

Ц) Црвена боја за предузећа у невољи или непросперитетна предузећа

Коначни индикатор ће процијенити колико је интегрисаних модела предвиђања означило предузеће црвеном бојом и сврстаће компаније у четири групе:

1. Предузеће није у  опасности (зелена боја): ниједан од модела предвиђања није означио предузеће црвеном бојом у датој години.

Предузеће се не суочава са банкротом нити ризиком од финансијских проблема. Користећи методологију одабраних модела предвиђања и финансијских извјештаја предузећа, ниједан од шест модела предвиђања није открио ризик од банкрота или финансијске невоље.

2. Предузеће у финансијској невољи I степена: један или два модела предвиђања означавају предузеће црвеном бојом у датој години.

Предузеће се суочава са финансијским проблемима првог степена – ниским ризиком од банкрота. Користећи методологију одабраних модела предвиђања и финансијских извјештаја компаније, 1-2 од шест модела предвиђања открили су ризик од банкрота или финансијских проблема.

3. Предузеће је у финансијској невољи II степена: три или четири модела предвиђања означила су компанију црвеном бојом у датој години.

Предузеће се суочава са финансијским тешкоћама другог степена – средњи ризик од банкрота. Користећи методологију одабраних модела предвиђања и финансијских извјештаја предузећа, 3-4 од шест модела предвиђања су детектирали ризик од банкрота или финансијске невоље.

4. Предузеће је у финансијској невољи III степена: пет или шест модела предвиђања означило је предузеће црвеном бојом у датој години.

Предузеће се суочава са финансијским проблемима трећег степена – високим ризиком од банкрота. Користећи методологију одабраних модела предвиђања и финансијских извјештаја предузећа, 5-6 од шест модела предвиђања открило је ризик од банкрота или финансијске невоље.