Јавни позиви

Јавни позив за истраживање интереса за подршку у увођењу иновација

19. 2. 2024.

Објављен је Јавни позив за истраживање интереса за подршку у увођењу иновација у оквиру пројекта READy који се финансира из пројекта EU4DigitalSME. Пријаве се могу достављати од дана објављивања овог позива, до реализације средстава предвиђених пројектом. Општи… >>>

Јавни конкурс за пријем у радни однос

12. 2. 2024.

На основу члана 22. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у  Развојној агенцији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 119/20), Одлуке директора Агенције о потреби заснивања радног односа, број: 03-3-3-1/24 од 08.02.2024.… >>>

Јавни конкурс за пријем у радни однос

22. 1. 2024.

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у  Развојној агенцији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 119/20), Одлуке директора Агенције о потреби заснивања радног односа, број: 03-3-1-1/24 од 17.01.2024. године, Развојна… >>>

Јавни позив Укључивање дугорочно незапослених жена и мушкараца (15-64) 

27. 12. 2023.

Oбјављен je Јавни позив Укључивање дугорочно незапослених жена и мушкараца (15-64) на тржиште рада који се финансира кроз пројекат EU4Employment. Рок за достављање пројектних приједлога је 04. март 2024. године. Циљ Позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активирање,… >>>

Јавни позив Активирање и запошљавање Рома (15-64)

27. 12. 2023.

Oбјављен je Јавни позив Активирање и запошљавање Рома (15-64) који се финансира кроз пројекат EU4Employment. Рок за достављање пројектних приједлога је 04. март 2024. године. Општи Циљ Позива је да осигура стварање и спровођење интегралног програма активирања, обуке и запошљавања неактивних… >>>

Јавни позив Активирање и запошљавање особа са инвалидитетом (15-64)

27. 12. 2023.

Oбјављен je Јавни позив Активирање и запошљавање особа са инвалидитетом (15-64) на отвореном тржишту рада који се финансира кроз пројекат EU4Employment. Рок за достављање пројектних приједлога је 04. март 2024. године. Општи Циљ Позива је да осигура стварање и… >>>

Јавни позив Активирање и запошљавање жена из руралних средина (15-64 године)

27. 12. 2023.

Oбјављен je Јавни позив Активирање и запошљавање жена из руралних средина (15-64 године) који се финансира кроз пројекат EU4Employment. Рок за достављање пројектних приједлога је 04. март 2024. године. Циљ Позива је да осигура стварање и спровођење интегралног програма… >>>

Јавни позив Активирање и запошљавање младих жена и мушкараца

27. 12. 2023.

Oбјављен је Јавни позив Активирање и запошљавање младих жена и мушкараца (15-29 година) који се финансира у оквиру пројекта EU4Employment. Рок за достављање пројектних приједлога је 04. март 2024. године. Циљ Позива је креирање и спровођење интегралног програма активирања,… >>>

Расписан Јавни конкурс за спровођење мјера енергетске ефикасности

21. 12. 2023.

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске расписао је „Јавни конкурс за додјелу средстава из буџетске подршке Европске уније за провођење мјера енергетске ефикасности у постојећим објектима, системима и процесима, а кoји… >>>

Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

18. 12. 2023.

Објављен је Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу који се финансира у оквиру пројекта EU4Agri. Пријаве на Јавни позив се могу поднијети од 10.01.2024. године, крајњи рок за подношење пријава је 20.02. 2024. године… >>>

Други позив за достављање приједлога пројеката у оквиру Програма Дунавског региона европске територијалне сарадње

15. 11. 2023.

Заједнички секретаријат Програма Дунавског региона објавио је Други позив за достављање приједлога пројеката у оквиру овог програма европске територијалне сарадње. Позивом су обухваћени сљедећи специфични циљеви Програма: - Промовисање прилагођавања климатским промјенама и превенција ризика… >>>

Јавни  конкурс за пријем у радни однос

25. 10. 2023.

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у  Развојној агенцији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 119/20), Одлуке директора Агенције о потреби заснивања радног односа, број: 03-3-28-1/23 од 23.10.2023. године, Развојна… >>>