7. Међународни форум о сарадњи, Требиње, новембар 2022