7. Međunarodni forum o saradnji, Trebinje, novembar 2022