4. Форум о привредној сарадњи Републике Српске и Србије, Златибор 2018