Њемачке фирме траже добављаче

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, у оквиру Европске мреже предузетништва и заједничке организације њемачких Спољнотрговинских комора (AHK – http://bosnien.ahk.de/bs/o-nama/) и њемачке Савезне асоцијације за управљање материјалима, набавку и логистику (BME http://www.bme.de/en/start/), позива сва заинтересована предузећа да учествују у B2B догађају „Њемачка иницијатива за проналажење добављача у државама Западног Балкана 2016“, који ће бити одржан 09.06.2016. године у Дортмунду.

Циљ иницијативе је да се у оквиру једнодневног догађаја споје њемачки купци са одабраним добављачима из земаља Западног Балкана. Том приликом ће заинтересована њемачка предузећа о својим конкретним потребама водити директне B2B matchmaking разговоре са успјешним произвођачима/добављачима из земаља Западног Балкана, који дјелују у сљедећим секторима:
– производња машина и постројења
– добављачи за аутомобилску индустрију
– општа обрада метала
– обрада пластике
– ливнице
– производња цијеви, гумених дијелова и металних производа за индустрију
– градња металних конструкција
– производња преносника/транспортера и њихових дијелова
– електротехника
– инжињерство у области електро hardware
– индустрија намјештаја.

За потенцијално учешће у овом пројекту потребно је, у првој фази, испунити пријаву (Tab. 1 – Supplier Sheet), искључиво на енглеском језику и у Excelформату, која се налази у истом документу као и профили до сада заинтересоване 44 њемачка предузећа (Tab 2. – All Short Profiles DE Companies), и послати најкасније до 22.04.2016. године на e-mail: sanjin.purgic@ahk.ba.

Приликом испуњавања пријаве је битно да се у потпуности попуни колона B, у чијем горњем дијелу се уносе подаци о предузећу, а у доњем дијелу означавају њемачка предузећа са којима се желе водити разговори. Важно је напоменути да ће бити узете у обзир само комплетне пријаве и пријаве предузећа која имају сопствену интернет страницу.

У другој фази ће њемачка предузећа размотрити пристигле пријаве и извршити селекцију оних БиХ предузећа, која ће бити позвана да учествују на разговорима. Службени језик овог B2B догађаја је енглески (опционо њемачки) језик. Предузећа из Босне и Херцеговине која буду позвана сносе трошкове превоза и смјештаја, док је учешће на B2B разговорима бесплатно.

Надамо се да смо вас заинтересовали за ову иницијативу унапређења привреде и да ћете се одазвати позиву да директно разговарате са њемачким предузећима, која траже пословне партнере из Републике Српске, односно Босне и Херцеговине и других земаља Западног Балкана.