„Јокић Инвест“ Д.О.О. Зворник

„Менторинг услуга је веома корисна за мала и средња предузећа, која немају развијене све функције у оквиру сопствене организације. Кроз менторинг процес сам схватио да је мом предузећу неопходан другачији приступ тржишту, планирању, анализи ризика и другим елементима који осигуравају континуитет и унапређење свих перформанси. У сваком случају, менторинг процес је утицао на усвајање нове филозофије приступа развоју и побољшању одређених функција, као што су планирање, маркетниг, управљање људским ресурсима, финансијски менаџмент, анализа ризика, итд.“