Јавни позив јединицама локалне самоуправе за подношење приједлога пројеката за додјелу средстава из Финансијског механизма

Инвестиционо-развојнa банкa Републике Српске расписује Јавни позив за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској (Финансијски механизам). Пројектни приједлози морају бити идентификовани као локални развојни приоритети, а њихова реализација предвиђена стратегијом развоја, односно стратешким документима јединице локалне самоуправе, те се, у складу са важећим стратешким документима Републике Српске, односити на једну од сљедећих области (приоритетне области финансирања):

  • Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе;
  • Повећање обима, продуктивности и степена тржишности и финализације пољопривредне производње.

Више детаља о јавном позиву можете погледати ОВДЈЕ.