Јавни позив у оквиру COSME програма за подршку сектору МСП

Агенција за мала и средња предузећа Европске уније (EASME) објавила је јавни позив у оквиру COSME програма за подршку сектору малих и средњих предузећа и предузетништва (МСПП) у области модне индустрије (FashionTech) и туризма, а кроз унапређење и подршку акцелераторима, инкубаторима и другим организацијама за подршку високо-технолошким, иновативним и креативним старт-уп компанијама и малим и средњим предузећима.
Овај позив усмјерен је на модну индустрију и туризам. У том смислу, јавни позив обухвата пројекте са следећим темама:

ТЕМА 1: Fashion Tech – подршка реализацији пројеката усмјерених ка развоју нових производа и материјала; развој дизајна и производње; малопродаја и маркетинг.

ТЕМА 2: Туризам – подршка пројектима усмјерених ка развоју креативних индустрија у различитим облицима туризма (активни туризам, пословни, културни туризам и др.) и то на тржишту ЕУ или међународним тржиштима.

Активности које ће бити подржане у оквиру овог COSME јавног позива укључују:

Подршку и јачање међусекторске сарадње у оквиру међународних конзорцијума у којима су чланови релевантне организације (инкубатори, акцелератори, лабораторије, универзитети, центри за развој и друге организације од значаја за подршку развоју пословања) и

Пословну подршку иновативним start-up компанијама и малим и средњим предузећима у циљу раста и развоја њиховог пословања.

Апликанти морају да формирају међународни конзорцијум – пословну мрежу сачињену од приватних или институција јавног права (private and public entities) који пружају подршку start-up компанијама и малим и средњим предузећима, а међу којима:

Пословни инкубатори, акцелератори и друге релевантне организације за подршку start-up и сектору МСП,

Носиоци јавних овлашћења на националном, регионалном и локалном нивоу,

Профитне организације.

Конзорцијум морају да чине најмање четири правна субјекта из три земље ЕУ или земаља чланица COSME.

Укупан износ буџета јавног позива је ЕУР 2.600.000 и биће реализован у складу са горе наведеним темама:

ТЕМА 1: ЕУР 1.600.000

ТЕМА 2: ЕУР 1.000.000

Максималан износ суфинансирања износи 75 %. Очекује се да Агенција за мала и средња предузећа Европске уније EASME финансира два пројекта (по један за сваку тему).

Пријава се подноси електронски до 19. октобра 2017. до 17 часова.

Подношење пријаве за средства из јавног позива могуће је једино да се изврши електронским путем преко налога на Порталу за учеснике (Participants Portal) који пословни субјект мора да отвори. Прије подношења пријаве сви чланови конзорицјума (коориднатор и партнери) морају да буду регистровани у Регистру корисника (Beneficiary Register).