Јавни позив незапосленим лицима старијим од 50 година за пријаву на пилот обуке у оквиру пројекта „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе“ – eDigiStars

Развојна агенција Републике Српске у сарадњи са Заводом  за запошљавање Републике Српске и Агенцијом Спектар Бања Лука објављује Јавни позив незапосленим лицима старијим од 50 година за пријаву на пилот обуке у оквиру пројекта „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе“ – eDigiStars.

Обуке су намијењене незапосленим лицима старијим од 50 година који желе да унаприједе своје дигиталне вјештине у складу са потребама тржишта рада, с циљем самозапошљавања и запошљавања на пословима који захтијевају средњи ниво дигиталних вјештина.

Пројекат eDigiStars је суфинансиран из средстава ERDF, IPA и ENI фондова у оквиру Interreg Дунавског транснационалног програма. Циљ пројекта је развој одрживог екосистема који ће подићи капацитет запошљавања старијих особа у дигиталној области кроз изградњу дигиталних вјештина.

ОБУКЕ ЋЕ ОБУХВАТИТИ СЉЕДЕЋЕ ОБЛАСТИ:

 1. Канцеларијско пословање (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint),
 2. Управљање дигиталним маркетингом и друштвеним мрежама,
 3. Комуникациони и колаборациони алати,
 4. ИТ сигурност,
 5. Предузетништво – факултативно за оне који се одлуче за то.

Обука је конципирана тако да учесницима омогући стицање средњег нивоа дигиталних вјештина које ће  им омогућити рад на пословима како у предузећу, тако и са било које локације изван њега. Учесницима обуке биће обезбијеђен материјал за обуку.

КОРИСТ ЗА УЧЕСНИКЕ  ОБУКЕ

 • Стицање конкретних знања која ће им омогућити запошљавање и самозапошљавање,
 • Добијање одговарајућег eDigiStars сертификата у складу са резултатима оствареним на завршном тесту,
 • Остварење директног контакта са послодавцима на сајму запошљавања који ће се организовати у оквиру пројекта и могућност запошљавања након завршетка обуке.

Обука је у потпуности интерактивна и сваки учесник ће током обуке примјењивати научено, тако да ће на крају обуке имати креиран портфолио својих радова и пројеката.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ

Обуке ће се одржавати у Бањој Луци од априла до маја мјесеца 2022. године.

Трајање обука: укупно 48  часова.

ТРОШКОВИ ОБУКЕ

Трошкове обуке сноси Развојна агенција Републике Српске, док ће трошкове смјештаја и превоза сносити полазник обуке.

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ

 • Минимална старост (најмање 50 година);
 • Да је лице незапослено;
 • Минимална средња стручна спрема;
 • Претходно радно искуство (пожељно искуство у металопрерађивачкој или дрвопрерађивачкој индустрији или туризму);
 • Посједовање основног нивоа дигиталних вјештина.

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Заинтересовани кандидати се могу пријавити путем обрасца у прилогу Јавног позива.

Попуњен образац за пријаву је потребно доставити на e-mail: dragana.mandic@fbl.zzzrs.net или irena.vukajlovic@agencijaspektar.com најкасније до 14. марта  2022. године са назнаком „Пријава за учешће у пилот обукама у оквиру пројекта eDigiStars“. Пријаве је могуће доставити и директно у просторије Завода за запошљавање Републике Српске – Филијала Бања Лука, Саве Мркаља бр. 14 или у просторије Агенције Спектар, Бана Милосављевића бр. 8 .

У случају додатних питања будите слободни да нас контактирате. Контакт особе:

Завод за запошљавање Републике Српске – Филијала Бања Лука: Драгана Мандић, контакт телефон: 051/211-382

Агенција Спектар: Ирена Вукајловић, контакт телефон: 051 321-930

ОЦЈЕНА И ИЗБОР УЧЕСНИКА

Након истека рока за пријаву на Јавни позив, врши се провјера пристиглих пријава. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Сви пријављени који испуњавају напријед наведене услове ће проћи процес одабира који укључује и полагање улазног теста на којем ће се утврдити њихов ниво знања из области које обухватају обуке. У случају већег броја пријава, предност ће имати кандидати који припадају рањивим категоријама (мањине, жене, лица са инвалидитетом…).

ПРИЛОГ: