Јавни позив Изражавање интереса за присуство на листи

ЈАВНИ ПОЗИВ

ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА ЗА ПРИСУСТВО НА ЛИСТИ „КОНСУЛТАНАТА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА“

У намјери да успостави ефикасан алат за комуникацију између Агенције, клијената корисника и партнера пружаоца услуга, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа (Агенција) позива физичка и правна лица, пружаоце консултантских и тренинг услуга, да се укључе у процес формирања листе доступних консултаната за мала и средња предузећа.

Листа пружалаца консултантских и тренинг услуга, коју формирамо на нашем Интернет порталу, и која чини портфељ доступних услуга и њених пружаоца, представљаће једноставно средство како клијентима да нађу потребну услугу, тако и Вама да понудите своје експертизе из различитих области. Поред експертизе коју нуде пружаоци на порталу Агенције, биће доступне и референце на које се позивају те референтни послови које су до сада радили.

Формирање ове листе представља кадровску основу за функционисање програма финансирања, суфинансирања или кредитирања трошкова консултантских услуга, које Агенција намјерава ставити у функцију у текућој години, а уједно ће представљати базу кандидата који ће бити акредитовани консултанти за учешће у програму.

Области пружања услуга за које се консултанти могу пријављивати су:

 • Консултантске услуге за мала и средња предузећа,
 • Консултантске услуге за мала и средња предузећа – специјалисти,
 • Услуге стручне обуке.

Детаљан списак подручја можете пронаћи на сајту www.rars-msp.org

Право пријаве имају:

  1. Физичка лица која се баве пружањем консултантских и тренинг услуга за мала и средња предузећа, а испуњавају сљедеће посебне услове:
   • Виша или Висока стручна спрема,
   • Познавање минимално једног страног језика,
   • Пет година радног искуства од чега минимално две на консултантским пословима.

    2. Правна лица која обављају дјелатност пружања консултантских и тренинг услуга,

   Невладине организације и удружења која се баве пружањем консултантских и услуга стручне обуке.

  За учешће у процесу формирања листе доступних консултаната за мала и средња предузећа потребно је да Кандидати доставе сљедећу документацију на једном од службених језика у Босни и Херцеговини и на енглеском језику:

  за физичка лица:

  • Биографија (образац бр. 1)
  • Образац за пријаву области (Образац бр. 4)
  • Референтна листу (образац бр. 5)

  за правна лица и организације:

  • Профил фирме (образац бр. 2) / Профил организације (образац бр. 3)
  • Биографије запослених (образац бр. 1)
  • Образац за пријаву области (Образац бр. 4)
  • Референтна листа (образац бр. 5)

  Све обрасце потребне за пријаву, кандидати могу преузети на сајту www.rars-msp.org

  Пријаву, као и остале неопходне обрасце, потребно је доставити Републичкој агенцији за развој малих и средњих предузећа утем е-поште на адресу: konsultanti@rars-msp.org

  Рок за први круг пријава је 01.06.2009. године, а за све додатне информације можете се обратити на телефон 051/247-627, контакт особа Владимир Ћорда, или путем e-поште konsultanti@rars-msp.org