Јавни позив за учешће на семинару „Пружање подршке малим и средњим предузећима кроз кориштење Инструмента за МСП“

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, у оквиру Европске мреже предузетништва Републике Српске, организује обуку пословних субјеката ради унапређења њихових капацитета за аплицирање за МСП Инструмент програма ХОРИЗОНT 2020.

Семинар „Пружање подршке малим и средњим предузећима кроз кориштење Инструмента за МСП“ намијењен је привредним субјектима који имају жељу да унаприједе своје производе и услуге у циљу подизања конкурентности и бољег тржишног позиционирања.

МСП инструмент је дио Европског савјета за иновације (ЕИЦ) који подржава врхунске иноваторе, предузетнике, мале компаније и научнике са могућношћу финансирања. Главни фокус ЕИЦ је на радикалним иновацијама које стварају тржиште, како би се побољшала продуктивност и међународна конкурентност.

Овај инструмент подразумијева комплетну пословну иновативну подршку, од писања концепта пословне идеје (фаза 1), преко реализације и демонстрације пословног плана (фаза 2), до његове комерцијализације (фаза 3).

Циљ кориштења МСП инструмената је да мала и средња предузећа пласирају нове производе и услуге на тржиште кроз примјену нових или иновирање постојећих технологија, методологија или пословних процеса.

Предавач на радионици је проф. др Ребека Рудолф, ЕУ стручњак и руководилац пројекта на Универзитету у Марибору – Машински факултет, Институт за технологију материјала.

Семинар ће се одржати 24. августа 2018. године у просторијама Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа, Саве Мркаља 16, Бања Лука.

Крајњи рок за подношење пријава је 20. август 2018. године до 16:00 часова.

Пријаве које стигну након наведеног рока, неће бити узете у разматрање.

Током трајања јавног позива, за сва додатна питања можете контактирати сљедеће особе:

Др Бојан Ћудић, тел: 051/222-124, имејл: bojan.cudic@rars-msp.org

Александар Вуковић, тел: 051/222-152, имејл: aleksandar.vukovic@rars-msp.org

Сања Радуловић, тел: 051/222-157, имејл: sanja.radulovic@rars-msp.org

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НА СЕМИНАР ПРЕУЗМИТЕ ОВДЈЕ.