Јавни позив за учешће на семинару ,,Динамично управљање оргaнизацијом предузећа у контексту дигиталне трансформације друштва“

Развојна  агенција Републике Српске, у складу са Статутом Развојне агенције Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/19), Програмом рада са финансијским планом Развојне агенције Републике Српске за 2022. годину, а у оквиру Европске мреже предузетништва, расписује

Јавни позив за учешће на једнодневном  семинару  под називом ,,Динамично управљање оргaнизацијом предузећа у контексту дигиталне трансформације друштва“

 

Циљ семинара ја да учесници стекну увид у вјештине управљања перформансама предузећа и запослених у складу са законом и најбољим праксама корпоративног управљања путем динамичне функционално-процесне организације послова и радних мјеста, примјеном савремених дигиталних алата.

1.    Cеминар ће обухватити сљедећa тематска подручја:

Управљање перформансама (Performance management)

–        Знање и култура као битни фактори управљања перформансама

–        Општи оквир за управљање перформансама

Развој стратегије у контексту управљања људским капиталом

–        Стратегија и стратешко планирање

–        Развој стратешке мапе у контексту управљања људским капиталом

Успостављање система радних односа у складу са законом и најбољим пословним праксама

–        Правилник о раду као кључни акт за успостављање организације предузећа

–        Битни елементи садржаја Правилника о раду

Моделирање градивних елемената организационе структуре

–        Модел класификације пословних процеса

–        Модел класификације и вредновања послова

–        Модел класификације функционалних организационих јединица

–        Модел класификације територијалних организационих јединица

–        Модел класификације и вредновања радних мјеста

Успостављање и одржавање Организације послова и радних мјеста

–        Успостављање планске организације

–        Успостављање оперативне организације

–        Управљање перформансама организације

Моделирање и успостављање система зарада и награда

–        Правилник о зарадама и награђивању запослених

–        Награђивање запослених по основу остварења циљева

–        Награђивање запослених по основу учинка

–        Промовисање запослених по основу компетенција

Интегрални приступ управљању перформансама предузећа

–        Универзални модел управљања перформансама предузећа

–        Хијерархијска матрица управљачке структуре предузећа

Савремени поглед на управљање корпоративним перформансама

–        Дигитална трансформација и управљање перформансама

–        Алати за дигитално управљање перформансама

2.       Користи за полазнике семинара

·         Разумијевање савремених трендова корпоративног управљања,

·         Стицање теоретских и практичних знања из области управљања перформансама организације и запослених,

·         Упознавање са легислативом која подржава организацију предузећа у контексту дигиталне трансформације,

·         Упознавање са алатима за успостављање фер односа послодавца и запослених заснованих на закону и доброј пословној пракси,

·         Упознавање са оригиналним рјешењима успостављања и управљања организацијом послова и радних мјеста.

3.       Услови за пријаву

·           Могућности за пријаву имају представници свих пословних субјеката који су регистровани на подручју Републике Српске.

  • На семинар испред једног пословног субјекта могу да се пријаве максимално два представника.

4.       Потребна документа и оцјена пријава

  • попуњена пријава

5.       Термини и мјесто одржавања семинара

Обуке (семинар) ће се одржавати у Бањој Луци у просторијама Агенције; Ул. Саве Мркаља бр. 16, Бања Лука, дана 23.06.2022.године.

Обука (семинар) почиње у 10.00 часова а завршава се у 16.00 часова.

6.       Начин пријављивања

Пријавни образац за учешће на семинару потребно је доставити најкасније до 21.06.2022. године, путем електронске поште, скенирану у ПДФ формату, на имејл адресу: een@rars-msp.org

За детаљније информације можете се обратити Агенцији на електронску адресу: een@rars-msp.org или на број телефона: 051/222-120.

ДНЕВНИ РЕД

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ