Јавни позив за такмичење – „ОСТВАРИ СВОЈУ ИДЕЈУ“

„Оствари своју идеју“ је такмичење за најбољу пословну идеју намијењено младим људима од 18 до 35 година.  Такмичење реализује  Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа у сарадњи са YERP програмом (Задржавање и запошљавање младих у БиХ),  у  оквиру  „Глобалне седмице предузетништва“.

Такмичењем желимо пробудити предузетнички дух међу младим људима и подстaћи их да размишљају о предузетништву као каријери. Желимо мотивисати младе, креативне људе са иновативним и остваривим пословним идејама и охрабрити их да идеје спроведу у дјело.

Право учешћа

Право учешћа на такмичењу имају млади од 18 до 35 година који имају мјесто пребивалишта у Босни и Херцеговини.

Пословне идеје које се односе на трговину, угоститељство, игре на срећу,   финансијско посредовање, неће бити разматране.

Евалуација пословних планова

Оцјену пристиглих пословних планова вршиће Комисија за оцјену пословних планова (Комисија) по основу дефинисаних  критеријума.

На основу оцјена Комисије формираће  се ранг листа и одабрати три пословна плана која ће бити награђена.

Награде

Агенција ће наградити три најбоља пословна плана новчаним нагадама од по 3.000 КМ на име оснивачког капитала и трошкова регистрације, уколико је ријеч о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу или на име трошкова регистрације и набавке основних средстава уколико је ријеч о оснивању предузетничке дјелатности или пољопривредног газдинства.

Награђени   пословни    планови  биће медијски промовисани током „Глобалне седмице предузетништва“ која ће се одржати  од 14. до 20. новембра 2011. године.

Предаја пословних планова

Такмичари су дужни да попуњен образац пословног плана пошаљу у електронској форми на e-mail: gsp@rars-msp.org  најкасније до 7. новембра 2011. године.

Образац пословног плана и критерије за оцјену истог доступни су на web презентацији Агенције: www.rars-msp.org.

Додатне информације: e-mail gsp@rars-msp.org, контакт 051/247-627.