Јавни позив за пружање услуга подршке малим и средњим предузећимa у јачању капацитета за управљање иновацијама

Развојна агенција Републике Српске, у оквиру активности које реализује Европска мрежа предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС), расписује Јавни позив за пружање услуга подршке малим и средњим предузећимa у јачању капацитета за управљање иновацијама.
Могућност пријаве имају иновативна мала и средња предузећа која су регистрована на територији Републике Српске.
Прихватљиви корисници, услови за пријаву, образац за пријаву те друге информације доступни су на веб страницама: www.rars-msp.org и www.eunors.org.
Рок за подношење пријава је 06. март 2020. године.
Пријаве за Јавни позив, потписане од стране овлашћеног лица и овјерене печатом, са пратећом документацијом, подносе се искључиво електронским путем, скениране у ПДФ формату, на електронску адресу: een@rarsmsp.org, са назнаком: „Пријава на јавни позив за пружање услуга подршке за јачање капацитета у управљању иновацијама у 2020 години.

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ