Јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за мала и средња предузећа и предузетнике у Републици Српској

Развојна агенција Републике Српске расписује Јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за мала и средња предузећа и предузетнике у Републици Српској. Услуга менторинга намијењена је малим и средњим предузећима и предузетницима који се баве производњом или пружањем услуга с циљем подршке несметаном развоју и смањењу броја неуспјешних предузећа/предузетника, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке.

Услуга менторинга је бесплатна за мала и средња предузећа а обухвата  заједничку припрему и савјетовање за анализу тренутне ситуације у предузећу/предузетнику и савјетовање за даље самостално идентификовање проблема и дефинисање приоритета према расположивости ресурса. Такође, ова услуга подразумијева и савјетовање за израду ефикасног акционог плана и стратегија  унапређења пословања са фокусом на ефикасност и продуктивност, стручно савјетовање у области маркетинга и продаје, анализе тржишта, управљања људским ресурсима и слично, стручно савјетовање за увођење стандардизованих алата унапређења као што су јапански алати 5С, гемба, принцип препознавања кључних 8 губитака, каизен картице и каизен састанци унапређења, креирање корпоративне културе унапређења, заим помоћ за припремање апликација за програме подршке која укључује стручно савјетовање за приступање фондовима, доступним изворима финасирања (домаћим и страним), новим технологијама и друго, као и помоћ у проналажењу пословних партнера, изласку на страно тржиште и других потребних информација за пословно повезивање.

Пријаве, потписане од стране овлашћеног лица и овјерене печатом, са свим пратећим обрасцима и документацијом, подносе се искључиво електронским путем, скениране у ПДФ формату, на електронску адресу: mentoring@rarsmsp.org, са назнаком: Пријава на Јавни позив за добијање услуге менторингa у 2024. години.

Јавни позив је отворен од 13. јуна до 31. јула 2024. године до 24 часа.

За детаљније информације заинтересована мала и средња предузећа и предузетници могу се обратити Агенцији на електронску адресу: mentoring@rars-msp.org, или на број телефона: 051/247-516.

У наставку је текст комплетног Јавног позива, упутство за пријаву и пријава коју кандидат треба да испуни.

ЈАВНИ ПОЗИВ

УПУТСТВО ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВА