ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву за суфинансирање консултантских услуга

На основу Програма рада са финансијским планом за 2015. годину, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа расписује:

 ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријаву за суфинансирање консултантских услуга

у оквиру пројекта„Мрежа консултаната“

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа расписује јавни позив за пријаву привредних субјеката за суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта „Мрежа консултаната“. 
Могућност пријаве имају привредни субјекти регистровани на подручју Републике Српске.
Прихватљиви корисници, услови за пријаву, упутства за пријаву, обрасци, те друге информације и неопходна документација, доступни су на веб страници Aгенције https://www.rars-msp.org.   

Рок за подношење пријава је 04.12.2015. до 1600 часова.

Пријаве се достављају у једној запечаћеној коверти, препорученом пошиљком, или лично на адресу: Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Саве Мркаља 16, 78000 Бања Лука, са назнаком „Пријава за учешће у пројекту Мрежа консултаната, не отварати прије састанка Комисије“.

Укупан износ средстава за реализацију ове фазе Пројекта је 35,000 КМ.