Јавни позив за пријаву за суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта „Мрежа консултаната“

Развојна агенција Републике Српске расписује Јавни позив за пријаву привредних субјеката за суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта „Мрежа консултаната“.

Могућност пријаве имају привредни субјекти регистровани на подручју Републике Српске.

Рок за подношење пријава је 08.12.2022. године до 1600 часова.

Пријаве се достављају у једној запечаћеној коверти, препорученом пошиљком, или лично на адресу: Развојна агенција Републике Српске, Трг јасеновачких жртава 4, 78000 Бања Лука, са назнаком „Пријава за учешће у пројекту Мрежа консултаната, не отварати прије састанка Комисије“.

Укупан износ средстава за реализацију ове фазе Пројекта је 20.000,00 КМ.

Прихватљиви корисници, услови за пријаву, упутства за пријаву, обрасци, те друге информације и неопходна документација, доступни су испод:

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

УПУТСТВО

ИЗЈАВА ЗА ПАРТНЕРСТВО

РЕФЕРЕНЦЕ

УПИТНИК О ОЧЕКИВАНИМ УТИЦАЈИМА