ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву за суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта „Мрежа консултаната“

На основу Програма рада са финансијским планом Агенције за 2019. годину, Развојна агенција Републике Српске расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву за суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта „Мрежа консултаната“

Развојна агенција Републике Српске расписује Јавни позив за пријаву привредних субјеката за суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта „Мрежа консултаната“.
Могућност пријаве имају привредни субјекти регистровани на подручју Републике Српске.
Прихватљиви корисници, услови за пријаву, упутства за пријаву, обрасци, те друге информације и неопходна документација, доступни су на веб страници Aгенције https://www.rars-msp.org.
Рок за подношење пријава је 19.11.2019. до 1600 часова.
Пријаве се достављају у једној запечаћеној коверти, препорученом пошиљком, или лично на адресу: Развојна агенција Републике Српске, Саве Мркаља 16, 78000 Бања Лука, са назнаком „Пријава за учешће у пројекту Мрежа консултаната, не отварати прије састанка Комисије“.
Укупан износ средстава за реализацију ове фазе Пројекта је 20.000,00 КМ.

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

РЕФЕРЕНЦЕ

ИЗЈАВА ЗА ПАРТНЕРСТВО

УПИТНИК О ОЧЕКИВАНИМ УТИЦАЈИМА