Јавни позив за похађање БЕСПЛАТНИХ обука за занимања у секторима прерада текстила и коже са циљем запошљавања

У оквиру имплементације пројеката „Јачање капацитета образовних установа за провођење практичне наставе и оспособљавања радника за дефицитарна занимања у секторима кожа/обућа и текстил“ и „Јачање Локалног партнерства за запошљавање у секторима прерада текстила и коже“ позивају се заинтересовани кандидати за похађање бесплатних теоретских и практичних обука тј. оспособљавање због запошљавања и самозапошљавања. Успјешним кандидатима које одаберу предузећа биће понуђено радно мјесто.

С обзиром да у секторима прерада текстила и коже постоји велики број слободних радних мјеста, партнери на овим пројектима, установе образовања и фирме су осмислили практичне програме обуке у складу са захтјевима тржишта рада.

С обзиром да је провођење пројеката суфинансирано из средстава Програма Прилика Плус – Швајцарске Владе, а који проводи Републичка развојна агенција РАРС, Пројекта Међународне организације рада „Локално партнерство за запошљавање“ и Градске развојне агенције Бања Лука, за све одабране кандидате обуке ће бити бесплатне.

  1. Обука за обраду коже и израду предмета од коже – 20 кандидата
  2. Обука за шивење – 24 кандидата
  3. Обука ЦАД/ЦАМ технологије – 7 кандидата

Обуке су конципиране тако да 20 % чине теоретски дио обуке, а 80 % практични дио обуке.  Обуке ће се спроводити у новоопремљеним практичним радионицама у средњој школи и факултету, те у предузећима. Свака обука ће трајати укупно 130 часова. Позив је отворен ка свим заинтересованим кандидатима за рад у овим секторима без обзира на школску спрему и претходно искуство, а који се налазе на евиденцији Завода за запошљавање.

Крајњи циљ имплементације пројеката за запошљавање је омогућити оспособљавање због запошљавања или самозапошљавања, али и јачање капацитета установа образовања за провођење пројеката за оспособљавања, те свих чланова Локалног партнерства за запошљавање који су партнери на пројекту. Партнери на пројекту су:  Технолошки факултет у Бањалуци,  ЈУ Школа ученика у привреди Бања Лука, Завод за запошљавање Републике Српске, те приватна предузећа из сектора текстил, кожа и обућа са подручја Бањалуке.

Све пријаве кандидати могу да пошаљу на адресе ana.beader@cidea.org и slavisa.lukic@cidea.org , или да лично доставе у просторије Градске развојне агенције Бања Лука у Улици Јосифа Панчића број 8.

Такође, за све информације се можете обратити на број телефона 051/433-460.

Формулар за пријаву се налази у линку испод.

Формулар за пријаву кандидата биографија