Јавни позив за похађање БЕСПЛАТНИХ обука за занимања у секторима прерада текстила и коже са циљем запошљавања

У оквиру имплементације пројеката „Јачање капацитета образовних установа за провођење практичне наставе и оспособљавања радника за дефицитарна занимања у секторима кожа/обућа и текстил“ и „Јачање Локалног партнерства за запошљавање у секторима прерада текстила и коже“, још једном позива све заинтересоване кандидате за похађање бесплатних теоретских и практичних обука, тј. оспособљавање због запошљавања да се пријаве на исте. Успјешним кандидатима које одаберу предузећа биће понуђено радно мјесто.

Кандидати се могу пријавити за

1.    Обуке за обраду коже и израду предмета од коже – 20 кандидата

2.    Обуке за шивење текстила – 24 кандидата

3.    Обуке ЦАД/ЦАМ технологије – 7 кандидата

Кандидати који су већ контактирани и одабрани од стране предузећа ће у току септембра добити сва потребна сазнања о времену и мјесту одржавања обука. Прве обуке ће се почети највјероватније у септембру/октобру 2018. године. Обуке су конципиране тако да 20 % чине теоретски дио, а 80 % практични дио и оне ће се спроводити у новоопремљеним практичним радионицама у Школи ученика у привреди  и Технолошком факултету у Бањалуци, те у предузећима. Свака обука ће трајати укупно 130 часова, а од тога ће 100 часова бити у школи или на факултету, а 30 у фирми која одабере кандидата. Послије ове основне обуке, кандидат добија запослење у фирми и дужан је да остане у истој онолико дуго колико ће међусобни уговор прецизирати.

С обзиром да је провођење пројеката суфинансирано из средстава Програма Прилика Плус – Швајцарске Владе, а који проводи Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа – РАРС, Пројекта Међународне организације рада, Локалних партнерстава за запошљавање у БИХ, Европске уније и Градске развојне агенције Бања Лука, за све одабране кандидате обуке ће бити бесплатне.

Позив је отворен ка свим заинтересованим кандидатима који се налазе на евиденцији Завода за запошљавање – Биро Бања Лука и заинтересовани су за рад у овим секторима без обзира на школску спрему и претходно искуство.
Такође, позивамо и све фирме са подручја Бањалуке које се баве израдом предмета од текстила и коже да се јаве уколико им је потребна нова радна снага, да би их Агенција могла укључити у пројекат.
Све пријаве кандидати и фирме могу да пошаљу на адресе ana.beader@cidea.org; olivera.kovacevic@cidea.org, и slavisa.lukic@cidea.org, или да их лично доставе у просторије Градске развојне агенције Бања Лука у Улици Јосифа Панчића број 8.
За све остале информације се можете обратити и на број телефона 051/433-460.