Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима

У оквиру пројекта EU4AGRI, који финансира Европска унија, објављен је Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима.

Кроз овај јавни позив, вриједан 6,5 мил КМ, Европска унија ће подржати мала пољопривредна газдинства како би покренули нове економске или социјалне активности којима ће диверзификовати своје изворе прихода или допринијети унапређењу квалитета живота у руралним подручјима.

Предност ће бити дата пријавама које укључују мала газдинства која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава, а чији приход не прелази 50.000 КМ, односно која нису уписана у јединствени регистар обвезника индиректних пореза (ПДВ регистар).

Кроз овај јавни позив се од корисника неће захтијевати да региструју предузетничку дјелатност или предузеће.

Такође, кроз овај јавни позив ће бити подржане и иницијативе и активности које ће допринијети бољој запошљивости младих у руралним подручјима (нпр. пословни инкубатори, развојни хуб-ови и слично), унапређењу иновативности и конкурентности руралних предузећа (нпр. пословни иновацијски центри, бизнис инкубатори, хубови и сл.). Додатно, биће подржане активности које доприносе запошљивости и положају жена у друштву кроз креирање инфраструктурне подршке (нпр. вртићи, услуге подршке старијим особама итд.), те за активности које уопштено доприносе унапређењу квалитета живота на селу, укључујући и младе (нпр. омладински клубови, спортски, едукативни и културно-умјетнички садржаји и сл.).

Посебну пажњу скрећемо на поједностављен процес пријаве на јавни позив те обезбијеђену техничку подршку за унапређење одабраних пројектних приједлога за финансирање. Пријаве се могу поднијети од 27.09.2022. године док је крајњи рок 21.11.2022. године до 17:00 сати.

Ко се може пријавити на овај јавни позив?

Корисници финансијске подршке у склопу овог Јавног позива су пољопривредна газдинства, регистрованих привредни субјекти, удружења грађана, приватне установе или предузећа, а кроз пријаву коју подносе јединице локалне самоуправе општине и градови.

Наведени потенцијални корисници финансијске подршке своје приједлоге за финансирање подносит ће директно јединици локалне самоуправе у форми концепт пројектних приједлога док ће јединица локалне самоуправе објединити све пристигле концепт пројектне приједлоге и доставити у једној пријави према EU4AGRI пројекту, путем онлајн система за подношење пријава, https://javnipoziv.undp.ba/. Достављање пријава у било ком другом формату (имејл, пошта, факс и сл.) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

Јединице локалне самоуправе не могу бити корисници финанцијске подршке.

Више информација о овом Јавном позиву сви заинтересовани моћи ће сазнати путем званичне wеб странице пројекта www.eu4agri.ba.