Јавни позив за микро грантове у оквиру KET4CleanProduction пројекта

KET4CleanProduction је пројекат финансиран од стране програма Европске Уније Horizon 2020. Пројекат подстиче кориштење напредних производних технологија од стране малих и средњих предузећа, како би унаприједили своје производне процесе у правцу повећања ресурсне и енергетске ефикасности. Пројекат нуди отворен позив за подношење приједлога пројеката за финансијску подршку (микро грантови до 50.000 евра по малом и средњем предузећу) како би олакшали приступ производним малим и средњим предузећима, кориштењу технолошких услуга за иновације и омогућили прекограничну сарадњу са 2 међународна КЕТ технолошка центра у сектору чисте производње. Фокус је на побољшању производних процеса малих и средњих предузећа.
Очекивано трајање реализације пројеката микро грантова: до 6 мјесеци.
Максималан износ финансијске подршке за појединачне апликанте износи 50.000 евра. Микро грантови покривају 70% укупних трошкова пројекта. Осталих 30% треба да буду обезбијеђени од стране апликаната.
Позив је отворен за сва мала и средња предузећа из једне од чланица Европске Уније или X2020 придружених земаља (Босна и Херцеговина је придружена земља програма Horizon 2020).

Крајњи рок за подношење приједлога пројеката: 30. јун 2020, до 17:00 сати.

Више информација о самом позиву можете пронаћи на: https://www.ket4sme.eu/micro-grants.

Регистрација и подношење апликације је могуће путем: www.ket4sme.eu/micro-grants.

За сва додатна питања, апликанти могу да се обрате на имејл info@ket4sme.eu.