Јавни позив за додјелу средстава подршке МСП

Пројекат подршке намијењен је малим и средњим предузећима (привредним друштвима), групи привредних друштава или организацијама које врше услугу за привредна друштва (нпр. центри за обуку, развојне агенције, и сл.) која послују у сектору дрвопрераде, металопрераде, или текстила/обуће за суфинансирање сљедећих активности:

    • Обуке радне снаге кроз програме доквалификације, преквалификације или кроз ангажман консултаната/тренера за одређену област,
    • Увођење, сертификација или ресертификација система управљања квалитетом и/или производа,
    • Приступ тржиштима, односно активности које ће директно утицати на повећање обима продаје и извоза (нпр. израда промотивних материјала, излагања на сајмовима, Б2Б, и сл.)

Горе наведене активности морају бити имплементиране у периоду од 01. јуна – 15. новембра 2018. год., како би се могла извршити селекција додатних предузећа планирана за новембар 2018. године.

Јавни позив за компаније ПК РС 050918

ПРИЛОГ И – Образац за пријаву в2

ПРИЛОГ ИИ – Захтјев за рефундирање средстава в1

ПРИЛОГ ИИИ – Матрица за оцјењивање в1 (003)

Инфо дан за заинтересована предузећа из наведених сектора биће одржан у петак, 18. маја, у 11 часова, у просторијама Привредне коморе Републике Српске.

Извор: http://komorabih.ba