Јавни позив за додјелу средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја

Инвестиционо-развојна банка Републике српске расписује Јавни позив за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској (Финансијски механизам).

Пројектни приједлози односе се на област Побољшања доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе и Повећање обима и продуктивности те степена тржишности и финализације пољопривредне производње.

Пројектне приједлоге могу поднијети јединице локалне самоуправе, jaвнa прeдузeћa или јавне установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе (апликанти).

Финансијски допринос Финансијског механизма по појединачно поднесеном пројекту не може бити мањи од 50.000 КМ, нити већи од 100.000 КМ. Апликант је дужан обезбиједити средства суфинансирања реализације пројектних активности, искључиво у новцу, у износу од минимално 25% укупне вриједности пројекта.

Рок за достављање пројектног приједлога је 26.10.2017. године до 15 часова.

Више детаља можете погледати ОВДЈЕ.