Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања за мале инвестиционе пројекте

На основу Закона о подстицајима у привреди Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/19),  Уредбе о поступку додјеле подстицаја за директна улагања („Службени гласник Републике Српске“, број 86/19), а у вези са Одлуком о давању сагласности на план коришћења средстава број 04/1-012-2-2715/19  од 17.10.2019. године („Службени гласник Републике Српске“, број 90/19), министар привреде и предузетништва расписује Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања за мале инвестиционе пројекте у 2019. години.

Сву потребну документацију можете наћи на овом линку

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/jpn/Pages/JavniPozivPodsticajDirektnaUlaganja.aspx