Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у инвестиционе пројекте у 2021. години

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске објавило је данас Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у инвестиционе пројекте у 2021. години.

Услови за остваривање права на средства, намјена, критеријуми за оцјењивање пријава и друга питања од значаја за поступак додјеле средстава прописани су Уредбом о поступку додјеле подстицаја за директна улагања.

Право на подстицај остварује се на основу пројекта привредног субјекта, који за предмет може имати набавку савремених технологија и опреме, набавку нове или кориштене опреме која није старија од 12 година, или развој и иновацију.

Укупан износ средстава, која се додјељују привредним субјектима по јавном позиву износи 4.000.000 КМ. Средства су намијењена за суфинансирање дијела улагања пројеката привредних субјеката које реализују субјекти из сљедећих области: индустрија текстила, одјеће и обуће, дрвопрерађивачка индустрија, метална и електро индустрија (изузев производње и прераде базних метала), индустрија гуме и пластике, папирна индустрија и индустрија грађевинских производа, односно производња осталих производа од неметалних минерала.

Од укупног износа средстава најмање 25% средстава одобрава се и додјељује привредним субјектима који запошљавају до 50 радника или који су остварили пословни приход  у 2020. години до 3.000.000,00 КМ.

Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања, сви обрасци за попуњавање могу се преузети на интернет страници Министарства привреде и предузетништва Републике Српске а пријаве са потребном документацијом могуће је слати и путем поште на адресу министарства.

Додатне информације могу се добити на телефон 051/338-376, а сви заинтересовани привредни субјекти се за сва додатна питања могу обратити и путем мејла: јavni.poziv@mpp.vladars.net.