Јавни позиви за подршку брзорастућим, извозним предузећима из сектора метала, дрвета и текстила/обуће

Пројекат развоја радне снаге и већег приступа тржиштима (WHAM) Америчке агенције за међународни развој (USAID-а) позива све заинтересоване и квалификоване организације да доставе своје пројектне приједлоге за подршку путем бесповратних средстава како је детаљније наведено у наставку.

Датум издавања: 18 јули 2018.

Датум затварања: 12 септембар 2018.

Укупни износ потенцијалних додјељених средстава: USD 410.000

Процијењени број додјељених уговора: 14

Максимални износ по уговору: USD 100.000

WHAM је објавио укупно четири јавна позива за доставу пројектних приједлога за подршку брзорастућих, извозно орјентисаних и извозно спремних малих и средњих предузећа из сектора метала, дрвета и/или текстила/обуће орјентисаних према проширењу производних капацитета, достизању нових тржишта и отварања нових радних мјеста.

Објављени јавни позиви су фокусирани на:

    • Развој радне снаге у металном сектору кроз обуке заваривача и рачунарски нумерички контролних (CNC) оператера и / или програмера.
    • Развој радне снаге у дрвном сектору и сектору текстила/обуће кроз обуке рачунарски нумерички контролних (CNC) оператера и / или програмера.
    • Приступ новим тржиштима кроз развој радне снаге и обуке продајног особља и стручњака за истраживање тржишта;
    • Цертификовање компанија у металном сектору у Босни и Херцеговини.

За комплетну документацију посјетите wеб страницу http://www.whambih.org/.

Рок за доставу концепт нота је 16:00 часова по локалном времену 12 септембра, 2018 године.

Сва евентуална питања о процесу и процедури пријаве молимо да пошаљете путем имејла најкасније до 5. септембра 2018. године на whamgrants@iesc.org.