Јавни конкурс за пријаву пословне идеје

 Иновациони центар Бања Лука расписао је нови јавни позив за пријаву пословне идеје и апликацију за мјесто у пословном инкубатору. Инкубатор нуди услуге високо квалитетног смјештаја у савремено опремљеним просторијама, пословни консалтинг, обуку, а све у циљу развоја Ваше пословне идеје.

Основни циљ инкубатора је одабир пословних идеја које су засноване на знању, које су иновативне и конкурентне, те имају тенденцију да током боравка у инкубатору прерасту у успјешан посао.

Конкурс за пословне идеје је отворен континуирано до момента попуњавања капацитета пословног инкубатора.  Оцјењивање пристиглих пријава ће се вршити периодично, а сви кандидати који своје пријаве пошаљу до 15. октобра 2011. године проћи ће процес селекције кандидата за улазак у пословни инкубатор до 15.12.2011. године.

Више информација на http://www.icbl.ba/sr-Latn-BA/Home/OpenCalls/