ЦИДЕА објавила позив за расподјелу новчаних подстицаја за развој МСП и предузетништва

Градска развојна агенција Бања Лука расписала је јавни позив за расподјелу новчаних подстицаја за развој сектора МСП и предузетништва- додјела грантова, с циљем подстицања производње и конкурентности производа, а у сврху повећаног запошљавања и самозапошљавања.

Право пријаве на позив, у оквиру регистроване  дјелатности,  односно у складу са критеријима, имају правна и физичка лица регистрована на подручју града Бање Луке,  која испуњавају услове за расподјелу средстава.

Више информација на www.cidea.org