ЦИДЕА: Грант за 100 предузетника

Градска развојна агенција успјешно је реализовала пројекат „Расподјеле новчаних подстицаја за развој сектора МСП и предузетништва – додјела грантова“, у оквиру  којег је 100 предузетника добило новчане подстицаје у укупној вриједности од 678.500 КМ.

-Пројекат је успио јер ће се отворити 200 радних мјеста, што смо увидјели из пријава и бизнис планова подносиоца пријава на јавни позив. На основу података из пријава, 160 радника би требало да буде запослено у области производње, било да су у питању привредна душтва или производно – занатске радње. Остатак од очекиваног броја запослених радника ће се запослити или самозапослити у области туризма и домаће радиности. Такође, ова средства у укупном износу од 678.500 КМ у условима неповољне привредне климе утицаће и на очување већ постојећих радних мјеста у предузећима и радњама, којима су ове године додијелјена средства подстицаја – рекла је Биљана Поповић, руководилац Одсјека за опште, правне и финансијске послове у Градској развојној агенцији.

Она је подсјетила да је Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава – грантова констатовала да је на Јавни позив за додјелу грантова стигло 167 пријава. Од тога је 100 пријављених испуњавало формалне услове за добијање новчаних подстицаја. Осим документације, коју су приложили уз попуњену пријаву, за предузетнике Агенција је организовала обуку за израду бизнис плана која је одржана у просторијама Градске развојне агенције, а  према којем је Комисија могла увидјети на који ће се начин наведени подстицај утрошити. Осим обуке за израду бизнис плана, предузетници су могли ићи и на обуку за почетни курс рачунара који се такође одржавао у просторијама Градске развојне агенције. По завршетку обука, и предајом бизнис планова Комисија је приступила појединачном бодовању сваке пријаве која је испуњавала услове за додјелу новчаних средстава.

Средства која су предузетници могли добити на основу бод листе била су у износу од 3.000 до 10.000 КМ, зависно од тога да ли су привредна друштва или радње, броја запослених радника, намјене утрошка средстава, итд.

Право пријаве на Јавни позив имали су привредна друштва и предузетничке радње регистроване на подручју града Бање Луке, чија је дјелатност у области производње, производно услужног занатства, туризма, прераде полјопривредних производа и домаће радиности. Право на подстицај нису имали трговине на велико и мало, пословање некретнинама, стручне, научне и техничке дјелатности, дјелатности у области образовања, умјетности, те остале услужне дјелатности.  Такође, на основу Правилника о додјели подстицајних средстава – право на подстицај нису имали предузетници који су подстицајна средства