Фонд солидарности сноси трошкове мартовских пореза на доходак и доприноса за привреднике из најугроженијих дјелатности

Од појаве корона вируса, те проглашавања ванредне ситуације у Републици Српској, Министарство финансија Републике Српске активно ради на свеобухватним мјерама у оквиру своје надлежности како би привреди и грађанима било омогућено да са што мањим посљедицама превазиђу постојеће потешкоће које би могле да проузрокују пад прихода у наредном периоду. 
С циљем спрјечавања отпуштања радника и очувања радних мјеста у најугроженијим дјелатностима као што су трговина, саобраћај и складиштење, угоститељство, те остале услужне дјелатности, Фонд солидарности Републике Српске ће, у складу са Одлуком Владе Републике Српске, преузети исплату обавеза по основу пореза на доходак и доприноса на плате запослених за март 2020. године, као и доприноса за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности за мјесец март 2020. године. Процјена потребних средстава је између 17 и 19 милиона КМ, чиме ће бити уплаћени порез и доприноси за око 40.000 радника.
Осим наведене мјере, у области пореске политике, утврђена је одгода плаћања пореза на добит и свих обавеза по завршном рачуну за 2019. годину до 30.06.2020., које ће бити исплаћене у ратама до краја 2020. године.
Такође је пролонгиран рок за подношење годишњих пореских пријава до 30.04.2020. године, како би се пореским обвезницима олакшало извршење обавеза имајући у виду ванредну ситуацију.
Једна од педложених мјера је и смањење за 60% паушалног плаћања пореза на укупан приход малих предузетника са једним или двоје запослених. Предложена је и мјера увођења мораторијума на репрограме пореских обавеза.
Влада Републике Српске је 26.03.2020. на 64. сједници донијела Одлуку којом се правним лицима и предузетницима одобрава тромјесечни мораторијум на отплату кредита пласираних путем финансијских посредника или из фондова којима управља Инвестиционо развојна банка, уз продужење рока отплате за три мјесеца.
Поред тога, Агенција за банкарство Републике Српске је дана 20.03.2020. године донијела Одлуку о привременим мјерама банака за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем COVID-19. Одлуком се утврђују привремене мјере које се односе на одобравање олакшица клијентима банака који су директно или индиректно погођени негативним ефектима, посебна правила за управљање кредитним ризиком које банке примјењују у случају одобравања посебне мјере клијенту, те превентивне мјере са циљем очувања капитала банака.
Министарство финансија и Влада Републике Српске су опредијељени да обезбиједе стабилно и поуздано функционисање Буџета Републике Српске у наредном периоду, те да помогну привреди и становништву због чега се ради на увођењу нових мјера за санацију стања изазваног штетним посљедицама корона вируса по привреду Републике Српске.