У пословном инкубатору ИЦБЛ седам нових тимова

На конкурс за пријем станара у пословни инкубатор Иновационог центра Бања Лука, који је затворен 15. јула 2011. године, пријавило се 14 тимова/предузећа.  Након прелиминарне оцјене пристиглих пријава у другу фазу процеса пријема ушло је седам тимова/предузећа.

За седам тимова/предузећа који су ушли у другу фазу организовани су консултативни састанци са циљем унапређења пријава. За тимове/предузећа организована је обука “Како презентовати пословну идеју” која је за циљ имала да на што квалитетнији начин, припреми кандидате за финални интервју, односно представљање идеја пред члановима Комисије за оцјену идеја.

Након финалног интервјуа одржаног 05. септембра 2011. године, Комисија за оцјену пословних идеја донијела је одлуку да у пословни инкубатор Иновациононг центра Бања Лука улази седам тимова.