У Козарској Дубици успјешно завршен семинар на тему „ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ, ПРИПРЕМУ И ПРОВОЂЕЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА“

У Козарској Дубици данас је завршен семинар на тему „ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ, ПРИПРЕМУ И ПРОВОЂЕЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА“. Семинар је успјешно одлушало укупно 18 представника општинске управе Козарска Дубица и Агенције за економски развој Града Приједора.

Циљ семинара, који траје 3 дана, је обука запослених у јединицама локалне самоуправе и локалним развојним агенцијама, институцијама, јавним предузећима и невладиним организацијама који се баве економским развојем, у области идентификације, припреме и провођења развојних пројеката.

Полазници раде у групама на конкретним примјерима, према приступу логичке матрице која представља најраспрострањенију методу коју примјењују међународне донаторске институције. Једна од тема су и јавне набавке. Након обуке, јединице локалне самоуправе и институције добијају оспособљен кадар који у складу са потребама може самостално (или у пројектном тиму) да идентификује и развија пројектне приједлоге према фондовима Европске уније и другим донаторима у БиХ.

Од 2015. године до данас одржано je 29 обукa у којима је учествовало 55 јединица локалне самоуправе, а обуку је успјешно завршило 526 полазника.

Развојна агенција Републике Српске је ове године за активности на јачању капацитете локалних развојних агенција и јединица локалне самоуправе добила престижну награду Европске асоцијације регионалних развојних агенција, што даје додатну потврду квалитета обука, посвећености сарадњи са локалним развојним агенцијама и јединицама локалне самоуправе на простору Републике Српске.