У Иновационом центру Бања Лука обука за израду пословног плана

Иновациони центар Бања Лука организује тренинг обуку „Како успјешно израдити пословни план“ на којој ће се разговарати о о важности планирања, захтјевима у вези са израдом пословног плана, а кандидати који прођу тренинг биће оспособљени  за потпуну презентацију и „одбрану“ свог пословног плана.
Пословни план је писани документ који јасно описује пословну идеју, њене ефекте, почетна средства, ресурсе и методе потребне за њено остваривање. Укључује прибављање потребних средстава, инвестирање, организацију посла, маркетинг и продају, па све до остваривања користи (добити) коју носи пројекат. Врло је важан документ који треба послужити за комплетну анализу пословног подухвата и свих његових дијелова те за уочавање свих потребних елемената за његово успјешно остваривање.
Обука ће се одржати 25. и 26. октобра у просторијама Иновационог центра Бања Лука.