У Добоју почела обука за идентификацију и припрему пројеката

Данас је у Добоју почела тродневна обука из области идентификације и припреме развојних пројеката коју проводи Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа. Обуци присуствује 17 представника локалних заједница и локалних развојних агенција из Добоја и Станара, као и представници локалних предузећа.
Обука је дио пројекта „Јачање капацитета јединица локалних самоуправа и локалних развојних агенција кроз оспособљавање локалних тимова за припрему и вођење развојних пројеката“.
Након обуке, јединице локалне самоуправе и институције добијају оспособљен кадар да идентификује и развија пројектне приједлоге према фондовима ЕУ и другим донаторима.
Обука је организована у сарадњи са Агенцијом за развој малих и средњих предузећа Града Добоја.