Учешће на јавним консултацијама за израду Стратегије развоја трговине

Представник Развојне агенције Републике Српске учествовао је на јавним консултацијама за израду Стратегије развоја трговине Републике Српске за период 2022-2028. године које је данас у Бањој Луци организовало Министарство трговине и туризма уз техничку асистенцију пројекта „Јачање капацитета владиних институција за укључивање организација цивилног друштва у процесе доношења одлука у Босни и Херцеговини“.

Циљ јавних консултација је да се изради квалитетан, објективан и спроводив документ који ће у наредном седмогодишњем периоду дефинисати политике, мјере и активности рада Министарства трговине и туризма и истовремено обезбиједити ефикасну сарадњу свих партнера у сектору трговине са циљем континуираног развоја сектора трговине, као значајног фактора раста бруто домаћег производа Републике Српске.